hoortoestellenverzekering.nl

De veilige basis voor uw hoortoestel

Meld u nu aan!

Hoortoestellenverzekering.nl is een stichting die in 2003 is opgericht met het doel om voorlichting te geven over het verzekeren van hoortoestellen. De stichting is ontstaan doordat een aantal personen in familiekring te maken kregen met slechthorendheid. Veelal was er geen dekking te verkrijgen binnen de bestaande inboedel- of kostbaarhedenverzekering. Als dat al lukte, dan vaak tegen een hoge premie en onder speciale voorwaarden.

Door contact te zoeken met Laponder Voortman is een speciaal en onafhankelijk verzekeringsproduct ontstaan waarbij de slechthorende centraal staat en niet het merk hoortoestel of de verzekeraar.

Meer informatie over ons en onze verzekering vindt u elders op de site.

Verlies, diefstal of schade?

Wij verzekeren u tegen verlies, diefstal, onherstelbare schade en voor reparatiekosten*.

Uw apparatuur is verzekerd!

Wij verzekeren uw hoortoestellen, solo-appratuur en apparatuur bij een cochleaire implantatie

Ongeacht merk of verzekeraar.

Wij zijn niet afhankelijk van hoortoestellenmerk, hoortoestelenwinkeliers of (zorg)verzekeraars

 * De reparatiekosten zijn alleen die kosten die veroorzaakt worden door een van buiten komend onheil, niet de normale slijtage.